Salafis.me | Media Dakwah dan Jihad Islam

Media dakwah dan jihad Islam. Media Ahlus Sunnah wal Jama‘ah Sunniyyah Salafiyyah.

Showing post under Category Akhlak on 1 of 1

Faedah-Faedah dari Menjaga Lisan

Sungguh lisan adalah salah satu nikmat terbesar dari nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Yang mana dengan lisan ini kita menauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyeru manusia kepada-Nya. Maka lisan .... [Read More]

Banyak Faedah dari Berkata "Saya Tidak Tahu"

Dalam kitab al-Adab asy-Syar'iyyah wal-Manahu al-Mar'iyyah juz 2 hlm. 58-61, al-Imam Ibnu Muflih al-Hanbaliy rahimahullah menyebutkan begitu banyak aqwal Salaful Ummah mengenai faedah perkataan "saya tidak tahu" di antaranya: .... [Read More]

© 2019 Salafis.me | Media Dakwah dan Jihad Islam — pada WapBlog.ID

Tema Wordpress oleh Anders Norenke atas ↑