Berminat pasang iklan di sini? Oke. Klik di sini sekarang!

Lebih Baik daripada Talafi Seisi Bumi

Oleh Abu Mushab Az Zarqawi

Pertanyaan:
Manakah yang lebih baik, muslim yang masih bercampur dalam bidah (tetapi berjihad) atau muslim yang bersih akidahnya, tetapi tidak berjihad?

Jawaban:
Orang-orang Thaliban misalnya, mereka dikenal sebagai penganut Maturidiyyah, lulusan Madrasah Deo Bandi, namun mereka dikenal tidak mau menerima tawaran apa pun, kecuali penegakan syariat Allah, berperang di jalan-Nya, dan berdiri tegak melawan tirani Amerika. Mereka memang memiliki beberapa kesalahan dan kami tahu itu, tapi bagi saya mereka lebih baik daripada para  penganut akidah shahihah (ulama 'Arab) yang membaiat Thaghut 'Abdullah bin 'Abdul 'Aziz. Bila begini aqidah shahihah seperti apa yang mereka bawa itu, siapa yang lebih utama di sisi Allah? Mullah Muhammad 'Umar atau mereka? Mullah Muhammad 'Umar lah yang lebih baik daripada sepenuh bumi orang-orang seperti mereka.

(http://www.tawhed.ws/r1?i=6680&x=puoevphw)

Penulis: Abu Mush'ab Az Zarqawi
Editor: Muhammad Ibn Yusuf Al 'Umari