Salafis.me | Media Dakwah dan Jihad Islam

Media dakwah dan jihad Islam. Media Ahlus Sunnah wal Jama‘ah Sunniyyah Salafiyyah.

Page 5 of 10

Faedah-Faedah dari Menjaga Lisan

Sungguh lisan adalah salah satu nikmat terbesar dari nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Yang mana dengan lisan ini kita menauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyeru manusia kepada-Nya. Maka lisan .... [Read More]

Mengerti Dilalatul Iqtidha untuk Memahami Sebuah Ayat

Ada ayat-ayat di dalam Al Qur'an Al Karim yang mana kita tidak akan paham makna ayat itu secara benar, kecuali dengan mengerti dan memahami apa itu dilalatul iqtidha. Dalam usul fikih .... [Read More]

Memahami Ibarah: Tidak Mengafirkan Ahli Kiblat Pelaku Dosa

ﻭﻻﻧﻜﻔﺮ ﺃﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﺑﺬﻧﺐ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺴﺘﺤﻠﻪ “Kita tidak mengafirkan seseorang dari kalangan ahli kiblat disebabkan dosa yang dikerjakan selama mereka tidak menghalalkannya‏.” Banyak dari kalangan awam .... [Read More]

Kaidah: Tidak Semua yang Diibadahi Itu Tagut

Kaidah: Tidak semua yang diibadahi adalah tagut dan beberapa pengertian tagut. Ia menjadi dinamakan tagut ketika ia adalah sesuatu yang diibadahi dan ia adalah sesuatu yang hidup atau dia adalah benda .... [Read More]

Hukum Berdoa kepada Allah dengan Bertawasul

Hukum berdoa kepada Allah dengan tawassul kepada kemuliaan seseorang atau kemuliaan Nabi. Ada seseorang yang bertanya kepada Syar'i Daulah tentang hukum berdoa kepada Allah dengan kemuliaan seseorang atau kemuliaan Nabi. Maka .... [Read More]

Apakah Ada Dalil Larangan Berbekam di Hari Rabu?

Apakah ada dalil larangan berbekam di hari Rabu ? Saya katakan ada, namun ada beberapa hal yang harus digarisbawahi. Yuk kita bahas. Bunyi potongan hadisnya, ﻓَﺎﺣْﺘَﺠِﻤُﻮﺍ ﻋَﻠَﻰ ﺑَﺮَﻛَﺔِ .... [Read More]

Pembahasan Seputar Penamaan Darul Islam dan Darul Kufr

Banyak dari manusia salah dalam memahami dua hal ini. Ada yang mengira bahwa suatu negara itu bisa dikatakan Darul Islam cukup dengan melihat banyaknya kaum muslimin di negara itu dengan disertai .... [Read More]

Mengenal Ikhtilaf atau Perselisihan

Ya ikhwah, ikhtilaf atau perselisihan akan banyak kita jumpai didalam kehidupan ini. Terkadang perselisihan ini disebabkan karena kebodohan di kalangan orang yang berselisih pendapat terhadap hakikat perkara yang diperselisihkan. Atau karena .... [Read More]

Mengenal Sosok Ulama Dakwah Islahiyyah di Era Daulah ‘Utsmaniyyah

Dia adalah Imam Muhammad bin Pir ‘Ali bin Iskandar Birgivi. Lahir di Kota Balikesir yang terletak di Barat Turki. Beliau dilahirkan pada tahun 1522 M dan wafat pada tahun 1573 M. .... [Read More]

Tarbiah Rasul pada Generasi Awal untuk Menghadapi Ujian Dakwah

Ikhwani, sesungguhnya orang-orang yang mengikuti Al Qur’an dan As Sunnah akan mendapati bahwasanya Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa salam mendidik para sahabatnya (radhiallahu ‘anhum ajma’in) dengan Islam yang seperti di inginkan oleh .... [Read More]

© 2019 Salafis.me | Media Dakwah dan Jihad Islam — pada WapBlog.ID

Tema Wordpress oleh Anders Norenke atas ↑